Privacy policy

Information om vår behandling av dina personuppgifter

Lantmännen ek för och våra koncernbolag (”Lantmännen” eller ”vi”) arbetar kontinuerligt för att säkerställa att all vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”). Lokal dataskyddslagstiftning utanför EU/EES beaktas i tillämpliga fall.

Din integritet är viktig för oss och vi strävar efter att säkerställa en hög skyddsnivå när vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker våra digitala kanaler, deltar i en marknadsföringsaktivitet anordnad av något av våra bolag, köper någon av våra produkter online, besöker våra kontorsbyggnader, kontaktar oss i ett reklamations-/kundärende eller när du agerar kontaktperson/representant för någon av våra kunder, leverantörer eller andra motparter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

Vi kan komma att ändra denna policy som en del av vårt kontinuerliga arbete med dataskyddsfrågor, men du hittar alltid den senaste versionen på våra webbplatser. Riktad information om specifika personuppgiftsbehandlingar kan ges via andra kanaler och sådan information har företräde framför denna policy.

Personuppgiftsansvaret

Lantmännen ek för, eller det tillämpliga bolaget inom Lantmännen-koncernen, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss. Vissa av våra digitala kanaler kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du delar personuppgifter med externa parter via sådana länkar är det den externa parten som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och vi rekommenderar att du läser deras integritetspolicy för mer information.

Om du har några frågor eller funderingar kring hur Lantmännen behandlar dina personuppgifter, kontakta oss via dataskyddsombud@lantmannen.se

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in dina personuppgifter när du, till exempel, köper våra produkter, besöker våra digitala kanaler, kontaktar vår kundtjänst, deltar i en av våra marknadsföringsaktiviteter eller när du är i kontakt med oss som representant för en av våra kunder, leverantörer eller andra motparter. Exempel på uppgifter vi samlar in inkluderar:

 • Ditt namn, ålder, kön, bilder, kamerabevakningsmaterial och kontaktuppgifter (t.ex. postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Personnummer (när det fungerar som organisationsnummer för din enskilda firma eller när det är nödvändigt för att vi ska kunna verifiera din identitet)
 • Din kundprofil (d.v.s. kundnummer, inköps-/orderhistorik o.s.v.), bank-/betalningsinformation och kreditinformation
 • Input du ger i tävlingar (t.ex. tävlingsbidrag) och utvärderingsaktiviteter (t.ex. dina betyg/poäng på våra produkter/tjänster och förslag)
 • Cookie-relaterad information (t.ex. IP-adress och uppgifter kopplade till din IP-adress) som beskrivs i vår Cookie Policy och Inställningar för cookies (se länkar i sidfoten till denna sida)
 • Dina preferenser, matallergier och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du tillhandahåller när du är i kontakt med vår kundtjänst)
 • Dina företagsåtaganden, handelsförbud, förekomster på sanktionslistor och politisk exponering samt ogynnsamma förekomster i media
 • Inspelningar av telefonsamtal och samtals-metadata (t.ex. samtalstid och deltagare) när du är i kontakt med oss angående handel med etanol/spannmål
 • GPS-koordinater, körmönster, service-historik och andra maskin-relaterade uppgifter

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ändamål med behandlingen Personuppgifter som behandlas Laglig grund för behandlingen
För att administrera vårt avtal med dig och för att hantera orders på våra produkter/tjänster T.ex. ditt namn, kontaktuppgifter, kundprofil, bank-/betalningsinformation, kreditinformation och personnummer (t.ex. när det fungerar som organisationsnummer för din enskilda firma)Ditt avtal eller dina beställningsvillkor med oss inkluderar detaljerad information om den personuppgiftsbehandling som sker För vårt fullgörande av avtal med dig (t.ex. för att leverera din order, få betalt av dig eller göra återbetalningar vid reklamation, o.s.v.)
För att administrera våra eftermarknads-tjänster som en del av vårt avtal med dig, t.ex. när du köper en maskin från oss T.ex. ditt namn, kontaktuppgifter, kundprofil, GPS-koordinater, körmönster, service-historik och andra maskin-relaterade uppgifter För vårt fullgörande av avtal med dig (t.ex. för att förutse och optimera maskinens service och reparationsbehov)
För att kommunicera med dig, inte för marknadsföringsändamål, men t.ex. när du kontaktar vår kundtjänst gällande returer, defekter, klagomål eller andra frågor. T.ex. ditt namn, kontaktuppgifter, kundnummer och annan ärenderelaterad information du tillhandahåller oss (t.ex. anledningen bakom en retur, o.s.v.) För vårt berättigade intresse att hjälpa dig med frågor eller funderingar du har angående våra produkter/tjänster.Om din fråga rör en retur/reklamation behandlar vi dina personuppgifter för vårt fullgörande av avtal med dig.
För att möjliggöra ditt deltagande i tävlingar eller andra marknadsföringsaktiviteter anordnade av Lantmännen eller något av våra bolag. Detta kan också inkludera publicering av tävlingsbidrag. T.ex. ditt namn, bilder, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, bank-/betalningsinformation, o.s.v.Tävlingsvillkoren innehåller detaljerad information om den personuppgiftsbehandling som sker För vårt berättigade intresse att administrera och följa upp på tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter (t.ex. för att bekräfta ditt deltagande, annonsera vinnare, o.s.v.)För vårt fullgörande av avtal med dig, d.v.s. tävlingsvillkoren (t.ex. för att betala ut eller distribuera priser)
För att utvärdera Lantmännens produkter/tjänster baserat på input från dig, t.ex. genom smakpaneler eller kundundersökningarDu kan tacka nej till att delta i sådana undersökningar via en länk i det e-post meddelande/sms du får från oss eller genom att kontakta oss via dataskyddsombud@lantmannen.se T.ex. ditt namn, ålder, kön, kontaktuppgifter, matallergier, dina betyg/poäng på våra produkter/tjänster samt förslag för dessa, o.s.v. För vårt berättigade intresse att utveckla våra produkter/tjänster och för att följa upp på hur du uppfattar dessaBaserat på ditt samtycke om du inte är en aktiv kund till Lantmännen
För att kommunicera med dig och marknadsföra produkter/tjänster som Lantmännen eller någon av våra bolag/samarbetspartners tillhandahållerDu kan tacka nej till sådana utskick via en länk i det e-post meddelande/sms du får från oss eller genom att kontakta oss via dataskyddsombud@lantmannen.se T.ex. ditt namn, kontaktuppgifter och huruvida du tackat nej till framtida utskick eller inte, o.s.v. För vårt fullgörande av avtal med dig (d.v.s. att förse dig med erbjudanden om våra produkter/tjänster som kan intressera dig/ditt bolagFör vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter/tjänster om du är vår kund, men inte har ett konto-/medlems-avtal med ossBaserat på ditt samtycke om du inte är en aktiv kund till Lantmännen
För att generera statistik över användandet av våra digitala kanaler och för att underhålla, utveckla, testa och förbättra dessa samt våra tekniska plattformar Cookie-relaterad information (t.ex. IP adress)Vår Cookie Policy  och Inställningar för cookies innehåller detaljerad information om den personuppgiftsbehandling som sker (se länkar i sidfoten till denna sida) För vårt berättigade intresse att kunna uppdatera tekniken som möjliggör dina besök och ditt användande av våra webbplatser, mobilapplikationer och sociala medieplattformar samt för att förstå hur du uppfattar våra digitala plattformar i syfte att förbättra dessa och relaterade produkter/tjänster
För att förse dig med annonser och innehåll som kan intressera dig baserat på dina rörelser på våra webbplatser, för att skapa anpassade målgrupper för marknadsföring i sociala medier samt för att analysera och utvärdera effekterna av våra marknadsföringskampanjer Cookie-relaterad information (t.ex. IP adress)Vår Cookie Policy och Inställningar för cookies innehåller detaljerad information om den personuppgiftsbehandling som sker (se länkar i sidfoten till denna sida) För vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter/tjänster samt för att förstå effekterna av våra marknadsföringskampanjer och optimera dessaOckså baserat på ditt samtycke som vi samlar in via Inställningar för cookies finns tillgängliga när du besöker våra digitala kanaler
För att uppfylla våra skyldigheter att utföra adekvat kontroll (’due diligence’) av motparter i enlighet med lagar och regler mot korruption, bestickning och penningtvätt T.ex. ditt personnummer samt dina företagsåtaganden, handelsförbud, förekomster på sanktionslistor och politisk exponering samt ogynnsamma förekomster i media, o.s.v. För vårt legitima intresse att utvärdera våra potentiell affärspartners för att undvika inblandning i handlingar som kan bryta mot tillämpliga lagar eller skada Lantmännens rykte, goodwill och värde.I vissa fall sker behandlingen för att uppfylla en rättslig förpliktelse Lantmännen är föremål för
För att förhindra bedrägerier, korruption och bristande efterlevnad av konkurrenslagstiftning i samband med handel med etanol/spannmål Inspelningar av telefonsamtal och samtals-metadata (t.ex. samtalstid och deltagare) när du är i kontakt med oss angående handel med etanol/spannmål För vårt berättigade intresse att förhindra bedrägerier, korruption och bristande efterlevnad med konkurrenslagstiftning i samband med handel med etanol/spannmål
För att hantera och svara på juridiska anspråk, t.ex. under en tvist eller rättsprocess T.ex. ditt namn, kontaktuppgifter och annan ärende-relaterad information För vårt berättigade intresse att skydda Lantmännen från juridiska anspråk och för att utöva våra lagliga rättigheter
För att skapa en trygg och säker miljö för anställda och besökare inom våra kontorsbyggnader samt för att minska risken för brottslig aktivitet T.ex. ditt namn, kontaktuppgifter och kamerabevakningsmaterialVåra receptioner och besöks-system innehåller detaljerad information om den personuppgiftsbehandling som sker För vårt berättigade intresse att skapa en trygg och säker miljö på våra kontor

 

Om Lantmännen avser att behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, kommer vi att inhämta sådant från dig innan vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

När du besöker våra kontorsbyggnader

När du besöker våra kontor samlar vi in ditt namn och dina kontaktuppgifter så att vi kan hålla reda på vem som vistas i våra byggnader. Detta är nödvändigt för att förhindra att obehöriga kommer in i våra byggnader och för att vi, i händelse av en nödsituation, ska kunna evakuera byggnaden o.s.v. Du får separat information om detta i receptionsområdet i våra kontorsbyggnader eller när du registrerar dig i vårt besökssystem.

Du kan hitta information om kamerabevakningen som äger rum i vissa av våra kontorsbyggnader här

Med vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter?

Lantmännen kan komma att dela din information med:

Andra bolag inom Lantmännen-koncernen
Inom vissa områden kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra Lantmännenbolag för att möjliggöra administrationen av vårt avtal med dig och för att hantera dina beställningar på våra produkter/tjänster. Exempel på detta kan vara när ett av våra koncernbolag tillhandahåller ett system som erbjuder flera bolagsöverskridande tjänster (t.ex. LM2, mySwecon, etc.), när vi delar din kreditinformation med Lantmännen Finans AB för att finansiera ditt köp av en maskin och när vi delar dina kontaktuppgifter för att ordna med transport av köpta varor etc. Sådana uppgifter kommer endast att delas och användas inom Lantmännen-koncernen i enlighet med de villkor som presenteras för dig.

Vi kan också komma att dela dina uppgifter inom Lantmännen-koncernen för att få en överblick över dina åtaganden med alla bolag inom Lantmännen samt för att dela riskbedömningar och erfarenheter vi har haft med dig som kund, distributör eller leverantör till Lantmännen, i enlighet med ändamålen för behandlingen som beskrivs ovan. Om du inte har tackat nej till behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan vi använda vår översikt över dig som kund inom Lantmännen-koncernen för att personifiera vår kommunikation och marknadsföring gentemot dig.

Externa parter som tillhandahåller produkter/tjänster till Lantmännen
Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med externa parter som tillhandahåller tjänster till Lantmännen, så som företag som förser oss med IT-system/IT-tjänster eller tjänster relaterade till marknadsföring, dataanalys eller statistik. När personuppgifter delas med en extern part som agerar personuppgiftsbiträde åt Lantmännen ingår vi ett avtal med denna för att reglera hur de får behandla personuppgifter för vår räkning. Om personuppgifter överförs utanför EU/EES som ett resultat av att de delas med den externa parten säkerställer vi att en adekvat skyddsnivå för uppgifterna kan uppnås i det mottagande landet, t.ex. genom att vi ingår ett avtal med mottagaren av uppgifterna som inkluderar standardklausuler utfärdade av EU-kommissionen.

Andra externa parter (som agerar personuppgiftsansvariga
Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med andra externa parter, som agerar personuppgiftsansvariga, där det är nödvändigt för att administrera förhållandet med dig eller där vi har ett annat berättigat intresse av att göra det. Detta kan till exempel inkludera att vi, på din egen begäran, lämnar ut dina personuppgifter till finansieringsföretag, banker, försäkringsbolag o.s.v. så att du kan ta del av produkter/tjänster som tillhandahålls av dem. Det kan också inkludera när vi rapporterar jordbruks-/byggmaskiner som du har köpt från oss till leverantören av sådana maskiner, när vi rapporterar uppdateringar av maskin-ägande till myndigheter samt när vi marknadsför våra affärspartners till dig o.s.v. Lantmännen kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om det krävs enligt lag och/eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Lantmännen kommer bara att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra ändamål för behandlingen (som anges i avsnitt 4 ovan). Detta innebär att när vi slutar behandla dina uppgifter för ett av de specifika ändamålen ovan kan vi ändå komma att behålla dessa för att uppfylla något av de andra angivna ändamålen, men dock inte för några andra ändamål än de som angivits ovan. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina uppgifter raderas när de inte längre behövs. Till exempel:

 • När vi behandlar dina personuppgifter för att administrera vårt avtal med dig behåller vi dessa så länge som du har accepterat Lantmännens avtalsvillkor (t.ex. i ett kund-, konto- eller medlems-avtal) och generellt i upp till 1-3 år efter att du har sagt upp avtalet eller kontaktat oss för att utöva din ’rätt att bli bortglömd’.
 • När vi behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt kundtjänstärende raderar vi i allmänhet dessa så fort ärendet är stängt (såvida det inte finns garantier eller tidsfrister för klagomål som kräver att vi behåller uppgifterna längre)
 • När vi behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra ditt deltagande i en av våra tävlingar eller marknadsföringsevent raderar vi generellt uppgifterna så fort tävlingen/eventet är över (såvida det inte finns ett behov av att behålla uppgifterna i upp till ett år för att bevisa vem som vann och för att administrera priser o.s.v. eller att behålla uppgifterna längre än ett år i enlighet med separata tävlingsvillkor)
 • När vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagar och förordningar tillämpliga på Lantmännen (t.ex. affärsetiska lagstiftningar och bokföringsregler) kan vi behålla dina uppgifter i upp till tio år beroende på vilken lag som gäller för den aktuella behandlingen.

Säkerhet och skydd för dina personuppgifter

Lantmännen skyddar dina personuppgifter och vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dem från obehörig åtkomst, ändringar, spridning eller förstörelse.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i samband med Lantmännens behandling av dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Dessa rättigheter inkluderar följande:

 1. Rätt till tillgång: d.v.s. att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, t.ex. i ett registerutdrag
 2. Rätt till rättelse: d.v.s. att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga
 3. Rätt till radering (‘rätten att bli glömd’): d.v.s. att få personuppgifter som behandlas om dig raderade/anonymiserade (under vissa omständigheter)
 4. Rätt till begränsning av behandling: d.v.s. att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (under vissa omständigheter)
 5. Rätt till dataportabilitet: d.v.s. att få tillgång till dina personuppgifter i ett enkelt och överförbart format (under vissa omständigheter)
 6. Rätt att göra invändningar mot behandlingen

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig dataskyddsförordning. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen skicka en skriftlig begäran till dataskyddsombud@lantmannen.com.